O zdravstvu

Razvoj i implementaciju naših standarda u zdravstvu vode stručnjaci iz te oblasti koji ih i upotrebljavaju.

Naše radne grupe u zdravstvu obuhvataju proizvođače, veleprodavce i distributere farmaceutskih proizvoda i medicinskih sredstava, bolnice, apoteke, vladina i regulatorna tela, trgovinska udruženja…

Naša misija je da povećamo bezbednost pacijenata, poboljšamo sigurnost i efikasnost u lancu snabdevanja, omogućimo sledljivost i tačnu sinhronizaciju podataka u zdravstvu.

GS1 standardi koje je podržala industrija

GS1 standardi su dobili podršku od vodećih učesnika u zdravstvu.

Globalna radna grupa u zdravstvu

GS1 u zdravstvu predviđa da će u budućnosti zdravstveni sektor integrisati GS1 standarde u procese lanca snabdevanja za sve relevantne jedinice, lokacije i ljude kako bi se poboljšala bezbednost pacijenata i unapredila efikasnost u lancu snabdevanja. Globalna radna grupa u zdravstvu povezuje sve zainteresovane učesnike u toj oblasti kako bi se uspešno razvijali i primenjivali globalni standardi u zdravstvu.

 

Lokalna radna grupa u zdravstvu

Zdravstvo ima i svoju lokalnu dimenziju koju čine lokalni provajderi i nacionalni/regionalni propisi. Nacionalne GS1 organizacije su širom sveta osnovale lokalne radne grupe koje rade na lokalnim problemima u zdravstvu.

Specifični lokalni zahtevi koje je prikupila Lokalna radna grupa u zdravstvu se koriste za razvoj globalnih standarda.