Katalozi GS1 Srbija

Da bi koristili ove strane potrebno je da se prijavite jer su to strane samo za članice GS1 Srbija.

GLN Katalog je registar adresnih podataka privrednih i pravnih subjekata I njihovih organizacionih delova, članica GS1 Srbija p.u. Katalog obezbeđuje identifikacione ključeve za lokacije u procesima nabavke, isporuke, fakturisanja i plaćanja. GLN ključ je trinaestocifreni globalni lokacijski broj. Katalog vodi evidenciju o nazivu, adresi , GLN broju, organizacionoj hijerarhiji i geografskim koordinatama. Naša ambicija je da katalog postane centralni izvor informacija o lokacijama privrednih subjekata u Srbiji. Težimo da bude univerzalan pa su zato subjekti u Katalogu organizovani po industrijskim segmentima (na primer: trgovina, zdravstvo, prehrana, transport ...) u okviru kojih se razlikuju dve strane, strana ponude i strana tražnje. Za prijavu sistemu kao gost kliknite na dugme Register, unesiti Vaše podatke i kliknite na dugme Register. Dobićete poruku na mejl sa privremenom lozinkom. Po ulasku u Katalog promenite lozinku. Za otvaranje korisničkog naloga javite se administratoru Kataloga.


GTIN Katalog je registar proizvoda sa svim fizičkim karakteristikama, članica GS1 Srbija p.u obezbeđuje jedan izvor istinitih informacija o proizvodu. Težimo da bude univerzalan pa su zato subjekti u Katalogu organizovani po industrijskim segmentima (na primer: trgovina, zdravstvo, prehrana, transport ...) u okviru kojih se razlikuju dve strane, strana ponude i strana tražnje.

Prednosti

  • Lakše i brže odvijanje poslovnih procesa
  • Tačnost u izradi narudžbenica
  • Manje dupliranih sistema i procesa
  • Dokazan način da se smanje nepotrebni troškovi u lancu snabdevanja

Sa GTIN katalogom partneri uvek imaju poslednju informaciju u svojim sistemima i bilo kakva promena napravljena u bazi podataka jedne kompanije, automatski i odmah je na raspolaganju svim ostalim kompanijama koje sa njom posluju. Kada su proizvođač i kupac sigurni da gledaju u iste, ažurne i tačne podatke, posluju lakše, brže i jeftinije.

GTIN katalog obezbeđuje jedan izvor istinitih informacija o proizvodu. 

Za prijavu sistemu kao gost kliknite na dugme Register, unesiti Vaše podatke i kliknite na dugme Register. Dobićete poruku na mejl sa privremenom lozinkom. Po ulasku u Katalog promenite lozinku.

Za otvaranje korisničkog naloga javite se administratoru Kataloga.

Frontend je servis koji nudi GS1 Srbija kako bi vam olakšao postavljanje barkoda na vašim proizvodima

Sa GS1 FRONTEND katalogom partneri uvek imaju poslednju informaciju u svojim sistemima i bilo kakva promena napravljena u bazi podataka jedne kompanije, automatski i odmah je na raspolaganju svim ostalim kompanijama koje sa njom posluju. Kada su proizvođač i kupac sigurni da gledaju u iste, ažurne i tačne podatke, posluju lakše, brže i jeftinije.

GTIN katalog obezbeđuje jedan izvor istinitih informacija o proizvodu. 


GS1 GEPIR je baza podataka koja sadrži osnovne podatke od preko 1.5 miliona kompanija iz preko 112 zemalja. Pokretanjem sledećih linkova možete pronaći kompaniju, firmu, ustanovu, lokaciju.

 Korišćenjem ove podrške možete pronaći podatak ko je dodelio određene UPC-A, UPC-E, EAN-13, DataBar-14 (RSS-14), EAN-128, ITF-14 bar kodove ili koji učesnik u elektronskoj razmeni podataka (EDI) koristi pojedine GTIN-13 ili GTIN14 . Možete takođe pronaći naziv kompanije ili poslovne jedinice.