Brojevi predstavljeni u obliku bar koda omogućavaju automatsko obuhvatanje podataka na svakom mestu ulaza ili izlaza jedinice. Bar kodovi su obično uključeni u proizvodni proces na mestu proizvodnje; oni se ili unapred štampaju zajedno sa drugim informacijama datim na pakovanju ili se etiketa lepi na jedinicu na proizvodnoj liniji.

Tipovi EAN/UPC bar kodova

EAN-13
 • Simbol ID: ]E0
 • Kapacitet: 13 cifara
 • skeniranje u svim pravcima (na mestu prodaje)
 • koji kodira GTIN-13
UPC-A
 • Simbol ID: ]E0
 • Kapacitet: 12 cifara
 • skeniranje u svim pravcima (na mestu prodaje)
 • koji kodira GTIN-12
EAN-8
 • Simbol ID: ]E4
 • Kapacit: 8 cifata
 • skeniranje u svim pravcima (na mestu prodaje)
 • koji kodira GTIN-8
UPC-E 
 • Symbol ID: ]E0
 • Kapacitet: 12 cifara, nule izostavljene prema pravilima
 • skeniranje u svim pravcima (na mestu prodaje)
 • koji kodira GTIN-12

 

 

Da li imate bar kod ?

Radeći sa GS1 Srbija možete biti sigurni da ćete dobiti jedinstvene bar kodove u svetu i oni će biti čitljivi u celom svetu.