Rešenja za barkodiranje proizvoda promenljivih mera su nacionalna rešenja. Ona nisu namenjena korišćenju izvan zemlje. Kompanije koje izvoze mora da usvoje rešenja u skladu sa pravilima koja važe u zemlji uvoza (detalji su dostupni kod nadležne nacionalne GS1 organizacije).