Kako GS1 XML radi

XML je akronim za "eXtensible Markup Language". XML je projektovan za razmenu informacija putem interneta. Unutar GS1 grupe standarda, XML se koristi za Elektronsku razmenu podataka - GS1 eCom. GS1 XML standardi nisu konkurencija ili zamena za GS1 EANCOM - GS1 standard za "tradicionalni" EDI. GS1 XML standardi inicijalno su kreirani za druge korisničke grupe u odnosu na EANCOM standarde, ali trenutno se paralelno koriste obe tehnologije.  

Ključne karakteristike GS1 XML

  • GS1 XML je deo integrisanog portfelja alata u lancu snabdevanja
  • GS1 XML je u potpunosti usaglašen sa UN/CEFACT metodologijom
  • GS1 XML je razvijen na osnovu dobro organizovanog procesa
  • GS1 XML mogu primeniti kompanije iz raznih privrednih sektora, bilo gde i upotrebom bilo koje tehničke konfiguracije
  • GS1 obezbeđuje podršku ovom standardu i na lokalnom i na globalnom nivou

GS1 je jedna od prvih organizacija za standarde koja je objavila globalni, na poslovnim procesim zasnovan XML standard. GS1 XML trenutno sadrži više od 60 "dokumenata" odnosno XML šema koje ne uključuju šeme podrške iz zajedničke biblioteke. GS1 razvija i primenjuje eBusiness standarde od sredine 80-tih čiju osnovu čine UN/CEFACT standardi i metodologije..