Proizvodi čija cena zavisi od mere koja je stalno promenljiva, mogu da se identifikuju sa GTIN-ovima kodiranim nosiocima podataka kao što je DataBar, ili u skladu sa nacionalnim uputstvima. Izraz “trgovinske jedinice promenljive mere” se koristi da opiše proizvode koji se prodaju, naručuju ili proizvode u količinama koje kontinualno variraju, kao što su voće i povrće, meso, piletina, sir, konopac, lanac, tkanina, tepih u rolni, itd.

Za razliku od trgovinske jedinice fiksne mere, trgovinska jedinica promenljive mere ima jednu meru koja stalno varira dok druge karakteristike ostaju iste. Promenljiva mera može da bude težina, dužina, broj sadržanih jedinica ili zapremina.

Ako se jedinica identifikuje GTIN-om, nosilac podataka za svežu hranu kao trgovinsku jedinicu promenljive mere je samo GS1 Databar prošireni i GS1 DataBar prošireni naslagani. Ako se koriste RCN (brojevi za ograničenu cirkulaciju), nosilac se bira iz familije EAN/UPC simbologije.

U ovom scenariju, težina, količina ili cena moraju biti uključeni u bar kod pri čitanju na naplatnom mestu. U EAN/ UPC simbolima ostavljen je prostor samo za GTIN, tako da se moraju definisati kraći brojevi za identifikaciju proizvoda.

Mera ili cena mogu imati 4 do 5 cifara, zavisno od valute, sa specijalnom kontrolnom cifrom za cenu ili bez nje. Tačnu strukturu utvrđuje nacionalna GS1 organizacija za svoju teritoriju.

Kratak broj može dodeliti:

  • Prodavac na malo (iz kapaciteta brojeva koji obezbeđuje  GS1 Srbija)
  • Dobavljač iz opsega brojeva koji mu je dodelila GS1 Srbija.
  • Nacionalna GS1 organizacija u slučaju da je nacionalni generički broj definisan za ovu vrstu jedinice.

GS1 prefiks bira nacionalna GS1 organizacija iz opsega: 02 i 20 do 29.

Rešenja za barkodiranje proizvoda promenljivih mera su nacionalna rešenja. Ona nisu namenjena korišćenju izvan zemlje. Kompanije koje izvoze mora da usvoje rešenja u skladu sa pravilima koja važe u zemlji uvoza (detalji su dostupni kod nadležne nacionalne GS1 organizacije).

 

 

 

TRGOVINSKE JEDINICE PROMENLjIVE MERE VAN MALOPRODAJE

Ovde se radi o jedinicama koje se prodaju i distribuiraju između trgovinskih partnera.

Primeri:
• Jedinice koje se naručuju u rinfuzi (proizvodi koji se prodaju na kilo, kao što je voće i povrće, ili po dužini kao što su tepisi ili kablovi),
• Jedinice koje se prodaju po komadu, kao što je kolut sira ili čerek mesa, Unapred definisana grupisanja opštih maloprodajnih potrošačkih trgovinskih jedinica promenljive mere (npr. zbirno pakovanje koje sadrži deset pilića ili zbirno pakovanje sa šest sireva).

Za identifikaciju trgovinske jedinice promenljivih mera van maloprodaje koristi se GTIN-14 identifikacioni broj sa indikatorom “9”. Za kompletnu identifikaciju trgovinske jedinice promenljive mere obavezno je korišćenje specifične mere jedinice.

Kada postoji nekoliko trgovinskih jedinica promenljive mere van maloprodaje, svakoj specifičnoj maloprodajnoj trgovinskoj jedinici promenljive mere mora se dodeliti vlastiti GTIN koji počinje cifrom 9.
 

Da li imate bar kod ?

Radeći sa GS1 Srbija možete biti sigurni da ćete dobiti jedinstvene bar kodove u svetu i oni će biti čitljivi u celom svetu.