Kriterijumi o visini pristupne i godišnje članarine

Važi za 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu

Kategorija članice GTIN GLN EPC broj
Članice sa pojedinačnim brojem (izdaje se izuzetno) Obavezno pogledajte 3.500,00 din. 3.500,00 din 3.500,00 din
Članice sa brojem kapaciteta 10 7.600,00 din 7.600,00 din 7.600,00 din
Članice sa brojem kapaciteta 100 11.900,00 din 11.900,00 din 11.900,00 din
Članice sa brojem kapaciteta 1.000 17.900,00 din 17.900,00 din 17.900,00 din
Članice sa brojem kapaciteta 10.000 26.200,00 din 26.200,00 din 26.200,00 din
Članice sa brojem kapaciteta 100.000 38.600,00 din 38.600,00 din 38.600,00 din
Članice sa GS1-8 brojem, za svaki broj pojedinačno 410,00 din
Članice sa GS1-27 brojem 11.900,00 din
Pristupnina (za sve članice) - plaća se prilikom učlanjenja 15.000,00 din 15.000,00 din 15.000,00 din
Članice provajderi EPC rešenja 50.000,00 din
Odštetni zahtev za neovlašćeno korišćenje Kompanijskog prefiksa i sistema 300.000,00 din 300.000,00 din 300.000,00 din
Na sve iznose se uračunava PDV koji iznosi 20%