Globalni identifikator vrste dokumenta (GDTI)

Globalni identifikator vrste dokumenta (GDTI) dodeljuje izdavalac dokumenta.

 

Globalni identifikator vrste dokumenta (GDTI) dodeljuje izdavalac dokumenta. GDTI se koristi kao ključ za pristup informacijama u bazi podataka koje se zahtevaju za svrhe kontrole dokumenta (obično kod organizacije izdavaoca). Ista vrsta dokumenta se koristi za sve klase dokumenata koji se izdaju sa identičnom svrhom. To se zatim može koristiti kao referenca za karakteristike dokumenta kao što su:

  • Izdavalac dokumenta
  • Pravo ili obaveza iz dokumenta
  • Vrsta dokumenta (npr polisa osiguranja, vladin dokument)

Kad god su karakteristike dokumenata različite koristiće se različite vrste dokumenata.

Prema svojoj prirodi, svaki dokument je potrebno individualno prilagoditi za ciljnog primaoca i stoga se, pored vrste dokumenta, zahteva jedinstveni referentni broj. Svaki duplikat dokumenta trebalo bi da koristi broj koji ima original. Serijska komponenta je opciona, dodeljuje je izdavalac dokumenta i jedinstvena je u seriji dokumenata izdatih pod istom vrstom dokumenta. Idealan slučaj bio bi sekvencijalno dodeljivanje serijske komponente za svaki novi dokument. Serijska komponenta se koristi za razmenu bližih detalja koji se odnose na pojedinačni dokument kao što su:

  • Ime i adresa primaoca
  • Upućivanje na pojedinačne detalje.

Standardi